PVC spevňujúci prostriedok - práškový nitril Wholesale

PVC spevňujúci prostriedok - práškový nitril

RF-9620 je modifikovaná emulzia kopolyméru butadién-akrylonitril, ktorá sa demulguje a vysuší na práškovú gumu. RF-9620 je

špeciálne používané na tvrdenie PVC živice, tvrdené PVC používané na výrobu všetkých druhov PVC rukavíc, drôtených plášťových materiálov

ako aj tesniace pásky pre automobily a iné výrobky z PVC.

  1. Zmes sa ľahko disperguje a má dobrú kompatibilitu s PVC živicou.
  1. Môže výrazne zlepšiť protišmykové a húževnaté vlastnosti výrobkov z PVC.
  1. Môže zabrániť migrácii zmäkčovadla z PVC. 3333 33 33 33