Akrylonitril-butadirnt kaučuk (NBR) Wholesale

Produkty

Akrylonitril-butadirnt kaučuk (NBR)

RF-9619 je butadién-akrylonitrilová kopolymérna emulzia určená na lekárske vyšetrenie. RF-9619 má vysokú pevnosť v ťahu a veľké predĺženie.

  1. Zmiešajte nitrilelatex RF-9619, síru, urýchľovač, oxid zinočnatý, prostriedok proti starnutiu, farbivo a oxid titaničitý, aby vytvrdli pri 60 stupňoch po dobu 24 hodín;
  1. Vložte do formy na ruky a potom ponorte do dusičnanu vápenatého; opakujte postup „vložte do ručnej formy, ponorte do dusičnanu vápenatého“, kým ručná forma nedosiahne požadovanú hrúbku;
  1. Sušte pri teplote 140 stupňov 20 - 30 minút;
  2. Umyte a osušte;
  3. Ak vyrábate práškové rukavice, na konci pridajte mastencový prášok;

NBR latex RUICO

Chemický názov: AKRYLO-NITRYL BUTADIÉNOVÝ GUMA

Všeobecná špecifikácia

Vzhľad : Mliečna tekutina

Celková tuhá látka: 44% min.

PH : 7-9.

Viskozita : 15-100 mPa.s.

Obsah akrylonitrilu :> 30%